Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2019

alaalaala
9371 074f 500
Reposted fromsheismysin sheismysin viaGabreiila Gabreiila

August 25 2019

alaalaala
2242 c154
Reposted fromkarahippie karahippie viaGabreiila Gabreiila

August 22 2019

alaalaala
4885 fd59 500
Reposted fromwabnicu wabnicu viaBeatNick BeatNick

August 20 2019

alaalaala
4782 973e 500
Reposted fromnyaako nyaako viajointskurwysyn jointskurwysyn

August 19 2019

alaalaala
Tym, co trwoży ludzi, nie jest to, co im się przydarza, ale znaczenie, jakie temu przypisują.
— Epiktet
alaalaala
8299 72b9 500
Reposted fromtichga tichga viaiblameyou iblameyou
alaalaala
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie.
— Jasper Juul

August 16 2019

alaalaala
1698 39d2 500
Reposted fromSalvator84 Salvator84 viaBeatNick BeatNick

August 15 2019

alaalaala
8570 6057 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaGabreiila Gabreiila
alaalaala
alaalaala
6877 63b2 500
Reposted fromdobry dobry viaGabreiila Gabreiila

August 11 2019

alaalaala
9771 05eb 500
Reposted fromnutt nutt viasober sober
alaalaala
6274 2669 500
Reposted fromkrzywda krzywda viasober sober

August 10 2019

alaalaala
Tymon Tymański w czasie koncertu w ramach Festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym, zapowiadając wykonanie "Telefonów" Republiki:  
- Kiedy jeszcze Robert Brylewski żył, a rozmowy były podsłuchiwane, Robert z Tomkiem Lipińskim mieli taki specjalny szyfr na marihuanę - czas. Rozmawiali na przykład: "Cześć, masz czas?". "Mam". "A dla mnie masz?". "Tak, mam czas nawet dla czterech osób."
Kieszenie jak ocean
Reposted fromciarka ciarka viaBeatNick BeatNick
alaalaala
6313 a659
Reposted fromtichga tichga viasober sober

August 08 2019

alaalaala
alaalaala
alaalaala
Zespoły napięć
Reposted fromlugola lugola viaciarka ciarka
6512 2ac2 500
Reposted frombrumous brumous viakasiakocimietka kasiakocimietka
alaalaala
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasober sober
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl