Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2019

alaalaala
1054 f984 500
Reposted fromsavatage savatage viaiblameyou iblameyou

May 06 2019

alaalaala
7229 4a76 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaGabreiila Gabreiila

May 02 2019

4153 a113
Reposted fromvesania vesania viaGabreiila Gabreiila
alaalaala
Wykorzystaj mnie póki możesz... 
— Loca
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viaGabreiila Gabreiila
alaalaala
6186 5c01 500
Reposted fromdippi dippi viajointskurwysyn jointskurwysyn
alaalaala
3608 5716
Reposted fromGIFer GIFer viaGabreiila Gabreiila

April 30 2019

0011 4cdb
alaalaala
1369 5b9e 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaGabreiila Gabreiila
alaalaala
1319 8d99 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaGabreiila Gabreiila
alaalaala
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viasweetnothingg sweetnothingg
alaalaala
Wykorzystaj mnie póki możesz... 
— Loca
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viailoveyou iloveyou
alaalaala
6735 ec1a 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viailoveyou iloveyou
alaalaala
3354 57e6 500
Wrocław`
Reposted fromalbognij albognij viaGabreiila Gabreiila
alaalaala
Są dwa rodzaje komplementów: takie gdy mówisz to co kobieta i tak wie ale potrzebuje to usłyszeć i takie których się nie spodziewamy. Ten drugi rodzaj jest ważniejszy.
— Swatamy naszych szefów
Reposted fromresort resort viafilmowy filmowy
alaalaala
3434 5837
Reposted fromumorusana umorusana viaGabreiila Gabreiila
alaalaala
8599 fa4d 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaGabreiila Gabreiila
alaalaala
1556 9436 500
Reposted fromvertigo-x vertigo-x viafilmowy filmowy
alaalaala
8664 f102
poświatowska.
Reposted fromrol rol viajointskurwysyn jointskurwysyn
alaalaala
4092 8825 500
Reposted fromAstalka Astalka viajointskurwysyn jointskurwysyn
alaalaala
9109 66f4 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl